zabytki dolnego śląska

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

Polish Czech English French German Italian Russian Spanish
współpraca

(liegnitz) powiat legnicki

 Katedra p.w. św. Piotra i Pawła powstała w 1328 roku i była rozbudowywana w latach 1378-90 i w XV wieku. Gruntownie przebudowana w latach 1892-94 w stylu neogotyckim. Wewnątrz cenne wyposażenie.

 

Kościół Mariacki istniał już w XII wieku. Obecna budowla została wzniesiona w XIV wieku, a prezbiterium w XV wieku. Po pożarze w 1822 roku został odbudowany w stylu neogotyckim.

 

Zespół klasztorny Jezuitów z kościołem parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela. Pierwotny kościół powstał już w 1294 roku, rozbudowywany w 1341 roku i w XVI wieku. W latach 1714-1727 Jezuici wznieśli obecną świątynię. Wewnątrz cenne wyposażenie. Zachowane prezbiterium gotyckiego kościoła zostało w latach 1677-1678 przebudowane na mauzoleum Piastów legnicko - brzeskich. Obok dawne kolegium jezuickie z lat 1699-1714.

 

Zespół klasztorny Benedyktynek wzniesiony w XIII wieku dla dominikanów. Obecna budowla powstała w latach 1720-1723.

 

Dawny dwór opatów klasztoru w Lubiążu wzniesiony w 1728 roku. Piękny barokowy budynek mieści dzisiaj Muzeum Miedzi, a na dziedzińcu stworzono lapidarium.

 

Gmach Akademii Rycerskiej powstał w latach 1726-1735. Okazały barokowy kompleks w XX wieku otrzymał secesyjny wystrój wnętrz. W dalszym ciągu jest remontowany.

 

Zamek wzniesiony przez księcia Henryka I Brodatego w miejscu wcześniejszego grodu. W 1149 istniała w tym miejscu kaplica św. Benedykta, której relikty zachowały się do dzisiaj. W XIII wieku powstało palatium oraz dwie wieże. Rozbudowany w XV wieku i w latach 1453-88, 1530-33. Z tego okresu pochodzi wspaniała renesansowa brama. Po pożarze w 1835 roku odbudowany w stylu neogotyckim według projektu K.F. Schinkla. Zniszczony podczas II wojny światowej został odbudowany w latach 1962-82, przeznaczony na siedziby różnych instytucji

 

Stary Ratusz powstał w latach 1737-1741 w stylu barokowym, był przebudowywany w XIX wieku na siedzibę teatru. Władze miejskie w latach 1902-1905 wybudowały sobie nową siedzibę w stylu neorenesansowym nazywaną Nowym Ratuszem.

 

Najcenniejszym zespołem kamienic są tzw. Kramy Śledziowe z XVI wieku, przebudowane w XVIII i XIX wieku. Zostały zrekonstruowane w latach 1958-62. Innym wartościowym obiektem jest renesansowa kamienica "Pod przepiórczym koszem". W większości na starym mieście dominuje współczesna zabudowa. W Legnicy warto zobaczyć kwartały, które powstały w XIX/XX wieku z szeregiem interesujących kamienic oraz dzielnice willową z tego samego okresu.

 

Z dawnych murów obronnych z XIV i XV wieku zachowały się niewielkie fragmenty i wieże Bramy Głogowskiej oraz Bramy Chojnowskiej. Pozostałe elementy fortyfikacji rozebrano w XIX wieku._
'

Zobacz również noclegi w Legnicy