zabytki dolnego śląska

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

 

obiekt:

Pałac pochodzący z 2 poł. XVi w., przebudowany około 1718 r. przez Wenzela Sigismunda v.Seydlitz i jego żonę Annę Barbarę v.Sandreczky. W 1808 r. zostaje sprzedany kupcowi Riedlowi, który odbudowując pałac po pożarze w 1813 r. dobudował wieżę na osi fasady.


rodzaj:

opaski okienne


czas powstania:

2 poł XVI w.


miejsce:

Piława Dolna


stan:

skradzione


opis:

Opaski ujęte parą kariatyd: męską i żeńską, przechodzących w zwężające się dołem pilastry. Głowy podtrzymują kapitele na których opiera się profilowane belkowanie.


data zaginięcia:

2001-2005


uwagi:

autor : M. Stankiewicz, zdjęcie: Piotr Frydrych