zabytki dolnego śląska

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

 

obiekt:

Dwór z XVI w., przebudowany na pałac ok. 1680 i w  XVIII w., renowacja ok. 1900 r.


rodzaj:

Portal


czas powstania:

2 poł XVIw.-1 ćw. XVII w.


miejsce:

Glinica (powiat Głogów)


stan:

skradziony


opis:

Obramienie portalu wejściowego, prostokątne, z prostą, profilowaną opaską. Tablica inskrypcyjna ujęta parą antytetycznych delfinów (XVI w.). Zwieńczenie półokrągłe (pocz. XVII w.): nad gzymsm para lwów siedzących na postumentach i  podtrzymujących połączone tarcze herbowe (v.Niebelschuetz, v.Rechenberg), dwa hełmy w skłonie heraldycznym i w górze płomieinsta kula .


data zaginięcia:

sierpień 2003


uwagi:

autor: M. Stankiewicz, zdjęcia: Tomasz Mietlicki www.niederschlesien.info