zabytki dolnego śląska

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

 

obiekt:

Pałac pochodzący z 2 poł. XVi w., przebudowany około 1718 r. przez Wenzela Sigismunda v.Seydlitz i jego żonę Annę Barbarę v.Sandreczky. W 1808 r. zostaje sprzedany kupcowi Riedlowi, który odbudowując pałac po pożarze w 1813 r. dobudował wieżę na osi fasady.

 

rodzaj:

Portal


czas powstania:

XVIII wiek


miejsce:

Piława Dolna (powiat Dzierżoniów)


stan:

zaginiony


opis:

Otwór zakończony półkoliście i ujęty po bokach parą podwojonych  pilastrów, stylizowanych na doryckie. Naczółek półkolisty, przerwany dołem z parą herbów: v.Seidlitz, v.Sandrecky. Wewnątrz byly do niedawna drzwi drewniane, z dwiema płycinami o motywie festonu i dwiema dużymi rozetami. Drugie identyczne znajdowały się w drugim portalu, o podobnej formie ale bez herbów,  od strony folwarku.


data zaginięcia:

2001-2005


uwagi:

autor: M. Stankiewicz, zdjęcia portalu: Piotr Frydrych