zabytki dolnego śląska

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

(boyadel) powiat zielonogórski

 


 

Pierwotna budowla barokowa, powstała dla Adama von Kottwitz w 1707 r., uległa pożarowi w 1731 r. Na jej miejscu Henryk Dawid von Kottwitz wybudował pałac wraz z kordegardami w 1735 r. ; jest to trójskrzydłowy, dwukondygnacyjny budynek, pokryty dachami dwu i trój-spadowymi; fasada z trójkątnym tympanonem z inskrypcją fundacyjną Dawida Henryka von Kottwitz i datowaniem 1735. W latach 1760-ych fasada została pokryta dekoracją rokokową, jedną z najwcześniejszych na Śląsku. Jako autora należy wskazać Domicusa Mercka, wybitnego sztukatora tego okresu, autor dekoracji w klasztor ze w Henrykowie, istotnej realizacji rokokowej na Śląsku i szerzej – w Europie oraz pałacu królewskiego we Wrocławiu (podobne dekoracje fryzu patrz: Wrocław, zamek królewski – Sala Audiencyjna, 1752-1753 (niezachowana), arch. J. Boumann St., sztukaterie J. G. Merck, J. M. Hoppenhaupt, repr. wg G. Grundmann, Die Richtungsänderung in der schlesischer Kunst der 18. Jahrhunderts, [w:] Kunstgeschichtliche Studien, hrsg. von. H. Tintelnot, Breslau 1943.). Stawia to realizację w Bojadłach obok najwybitniejszych śląskich rezydencji, których dekoracje stworzono w okresie rokoka tj. Brzezinka i Goszcz. Jednak obecny stan zachowania Bojadeł jest dużo lepszy niż tych dwóch wspomnianych rezydencji. Wyposażenie pałacu częściowo zachowane: stolarka XVIII i XIX - wieczna, dwa kominki barokowe oraz dwa kominki historyzujące w sali balowej. Park przypałacowy nietypowo umieszczony po drugiej stronie drogi dojazdowej prowadzącej do pałacu i kościoła. Pierwotnie barokowy ogród z parterami kwiatowymi. XVIII-wieczny układ parku nadal czytelny. Właścicielami pałacu była hrabiowska rodzina von Kottwitz (linia z Konotopu), gen. armii von Scheffer-Boyadel, obecnie Arkadiusz Michoński.

  

Od 2014 r. w pałacu działa Fundacja Pałac Bojadła, której celem jest propagowanie zabytków rezydencjonalnych Środkowego Nadodrza oraz wspieranie ich właścicieli w udostępnianiu (wirtualnym i realnym). Podstawą działalności Fundacji jest projekt Pałace i Parki Środkowego Nadodrza, szlak najważniejszych rezydencji Lubuskiego i Dolnego Śląska. Strona internetowa www.palaceiparki.pl działa od ponad roku i zdobywa coraz szerszy zasięg promując zabytki rezydencjonalne pogranicza Dolnego Śląska, Brandenburgii i Wielkopolski. Fundacja jest laureatem wielu nagród m.in. wyróżnienia NID za udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa 2016 za przygotowanie wystawy Rezydencje Środkowego Nadodrza i ich słynni mieszkańcy pokazywanej w Żaganiu i Nowej Soli. Fundacja przygotowała całościowy plan adaptacji założenia pałacowego w Bojadłach na instytucję kultury pn. Biuro Działań Kulturalnych. Centrum badawcze dziedzictwa Środkowego Nadodrza połączone z muzeum wnętrz pałacowych (salonik rokokowy poetki XVIII-wiecznej A.L. Karschin zostanie zainaugurowany wiosną 2017 r.) ma szansę znaleźć swoją siedzibę w odnowionym Pałacu w Bojadłach. Pałac stanie się miejscem organizacji konferencji o dziedzictwie rezydencjonalnym Środkowego Nadodrza i koncertów muzyki barokowej z kręgu rodziny Bachów. Już od kilku lat Właściciel zespołu pałacowego w Bojadłach i Fundator Fundacji Pałac Bojadła - z ograniczonym wsparciem środków publicznych - realizuje kolejne etapy zabezpieczenia obiektu, który już spełnia wiele funkcji społecznych i kulturalnych. Nasze działania to inicjatywa prywatna, która wyprzedza wiele działań publicznych jeśli chodzi o kompleksową promocję i wspieranie zaniedbanych obiektów rezydencjonalnych historycznego Dolnego Śląska i ma charakter prawdziwie wizjonerski. Inicjatywa Fundatora Fundacji Pałac Bojadła to rzadki przykład działań pro publico bono ze strony prywatnego właściciela zabytku na rzecz całego zespołu obiektów zabytkowych (nie tylko na rzecz jednego obiektu będącego jego własnością).

 _