zabytki dolnego śląska

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

(reichenbach) powiat dzierżoniowski


Kościół parafialny św. Jerzego z XIII wieku . W 1338 roku został rozbudowany przez zakon Joannitów, a w 1555 roku przejęty przez ewangelików. W tym czasie był wielokrotnie rozbudowywany, aż do 1810 roku. Wewnątrz bogate wyposażenie.

 

 

Kościół pomocniczy Niepokalanego Poczęcia NMP  został wzniesiony w 1340 roku i był przebudowywany w XIX wieku. Obok pozostałości dawnego klasztoru augustianów.

 

 

Kościół parafialny Marii Matki Kościoła jest wybitnym dziełem K.G. Langhansa z lat 1795-98. Po II wojnie światowej wykorzystywano go jako magazyn i ostatecznie spłonął w 1973 roku. Po odbudowie w latach 1976-79 przywrócono mu dawną funkcję.

 

 

Kościół pomocniczy Trójcy Świętej z XV wieku, przebudowywany w 1598 i w 1832 roku po pożarze. W latach 1851-52 nadano mu neogotycki wygląd.

 

 

Synagoga z 1875 roku, obecnie zdewastowana i opuszczona.

 

 

Kaplica grobowa Sadebecków z 1805 roku jest pozostałością dawnego cmentarza ewangelickiego.

 

 

Zachowały się duże fragmenty murów obronnych z łupinowymi basztami z XIV wieku. W XV wieku powstał zewnętrzny pierścień. Od XIX wieku były systematycznie wyburzane, a w ich miejscu powstały planty nazywane promenadą. W zachowane fragmenty murów wbudowano renesansowe portale z wyburzonych kamienic.

 

Rynek miejski z ratuszem z XIV wieku, w latach późniejszych był wielokrotnie przebudowywany i ostatecznie rozebrany w 1872 roku. Jego miejsce zajął obecny budynek, a z dawnej siedziby rajców ocalała jedynie wieża. Obok późnogotyckie sukiennice z XV wieku, przebudowane w XIX wieku. Zachowało się wiele cennych kamienic, jednak większość została przebudowana w XIX wieku z zatarciem cech stylowych. Nie istnieje niestety najcenniejszy budynek miasta, w którym odbyła się słynna konferencja antynapoleońska. Został rozebrany po II wojnie światowej.

 _
'

Zobacz również noclegi w Dzierżoniowie