zabytki dolnego śląska

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

Polish Czech English French German Italian Russian Spanish

(Buchwald) powiat jeleniogórski


Pałac wybudowany w miejscu renesansowego dworu dla hrabiego von Reden w latach 1790-1800. Po II wojnie światowej był przebudowywany i rozbudowany o szpecącą go do dzisiaj część. Zachowały się elementy wystroju wnętrz. Wokół park krajobrazowy, który należał do najpiękniejszych na Śląsku. Zachowały się resztki budowli ogrodowych, w tym ruiny "Opactwa" z 1815 roku, które służyło jako kaplica grobowa.  Na północ od pałacu, ruiny zameczku z wieżą widokową, za nim ruiny amfiteatru. Bliżej pałacu Dom Ogrodnika a także belweder z 1804 roku i wiele innych. Niestety w większości zostały zniszczone po 1945 roku. Pałac jest siedzibą Związku Gmin Karkonoskich i nie jest udostępniony do zwiedzania. 


Park w Bukowcu w 2012 roku:

fot. Romuald M. Sołdek

 

Park przed 2010 rokiem:

 

W 2006 roku Fundacja wydzierżawiła od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa historyczny folwark oraz 100 ha parku w Bukowcu. Działania Fundacji na terenie folwarku w Bukowcu zakładają utworzenie Integracyjnego Centrum Edukacyjno - Szkoleniowego. Główną ideą działania Centrum jest stworzenie w Kotlinie Jeleniogórskiej miejsca dla prowadzenia spotkań, szkoleń, konferencji dla nisko i średnio budżetowych instytucji np. wyższych uczelni, szkół średnich, instytucji samorządowych, które organizują wielodniowe wyjazdy edukacyjne. W modelu docelowym działania Centrum istnieje możliwość powołania w Bukowcu szkoły konserwacji parków i ogrodów,  jako instytucji samodzielnej bądź filii uczelni istniejącej. Na terenach historycznego założenia parkowego Fundacja przeprowadza szeroko zakrojone prace rewaloryzacyjne zmierzających do pełnego odtworzenia dawnego układu parku z wprowadzeniem szeregu ogólnodostępnych funkcji turystyczno - rekreacyjnych zgodnych z historycznym zagospodarowaniem tego terenu. 


_
'