zabytki dolnego śląska

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

współpraca

(oberglogau) powiat prudnicki

 Zamek powstał już w XIII wieku jako rezydencja Piastów opolskich, którzy użytkowali go do 1532 roku. Od 1561 roku aż do końca II wojny światowej był w posiadaniu Oppersdorffów. W latach 1561-71 zbudowali oni nową renesansową rezydencję. W latach 1584-1606 nastąpiła rozbudowa, a także powstał zamek dolny. Następne przebudowy miały miejsce w latach 1645-1647 i 1743-1781, a ostatnia zmiana w wyglądzie nastąpiła w latach 1848-49. Po 1945 roku został opuszczony, a od 1957 roku był remontowany, wtedy również usuwano XIX-wieczne naleciałości. W 1655 roku schronił się w nim, razem ze swoim dworem król Jan Kazimierz, a w 1806 roku gościł w nim Ludwig van Beethoven. Częściowo zachował się dawny wystrój wnętrz. Opuszczony zabytek czeka na prace remontowe.

 

 

Kościół parafialny św. Bartłomieja wzniesiony w 1380 roku, zniszczony przez husytów w 1428 roku. Został odbudowany w 1463 roku i odnowiony po pożarze w 1528 roku. W latach 1776-1791 nastąpiła przebudowa wnętrza w stylu barokowym. W 1779 roku powstała dwuwieżowa fasada. Wewnątrz cenne wyposażenie rokokowe z XVIII wieku. 

 

 

Zespół klasztorny Franciszkanów powstał w 1264 roku i został zniszczony przez husytów. W XVI wieku został opuszczony przez zakonników, którzy wrócili w 1628 roku i rozpoczęli rozbudowę założenia w XVII wieku. W latach 1630-34 we wnętrzu kościoła powstał unikatowy domek loretański. Wnętrze przebudowano w stylu barokowym w latach 1770-81.

 

 

Kościół filialny p.w. św. Mikołaja powstał jako szpitalna kaplica w 1385 roku.  Obecny pochodzi z 1773 roku. Obok budynek dawnego szpitala z tego samego okresu.

 

 

Kościół cmentarny p.w. Krzyża Świętego wybudowany w 1705 roku. Wewnątrz skromne wyposażenie z XVIII wieku.

 

 

Kaplica Grobu Bożego wybudowana w 1714 roku i przebudowana w 1822 roku.

 

 

Dawna Wieża Wodna wzniesiona w 1597 roku.

 

 

Mury obronne były wznoszone w XIV i XV wieku. Zachowały się duże fragment z basztą Więzienną oraz Bramą Zamkową z 1700 roku.

 

 

Ratusz wzniesiony w 1608 roku, częściowo przebudowany w XIX wieku. Na starym mieście kamienice z XVII i XVIII wieku, w większości przekształcone w XIX wieku.

 

 _
'

Zobacz również noclegi w Głogówku