zabytki dolnego śląska

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

współpraca

(glogau) powiat głogowski


 

Kolegiata p.w. NMP została wzniesiona w XIII wieku jako budowla romańska. Obecna świątynia powstała w jej miejscu w latach 1413-1466 w stylu gotyckim. Pierwotna wieża zawaliła się w 1831 roku i w jej miejscu w latach 1838-1842 wzniesiono nową w stylu neogotyckim. Potężne łuki oporowe okalające kościół pochodzą z lat 1590-1600. Całość uległa zniszczeniu w 1945 roku, a odbudowa, podczas której odsłonięto romańskie relikty pierwszej świątyni, rozpoczęła się dopiero w 1994 roku.

 

 

Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja wzniesiony w XIII wieku jako romański, a obecny powstał w XIV wieku i był przebudowywany w XV wieku. Spłonął i był odbudowywany w 1758 roku, a ostateczna zagłada przyszła w 1945 roku i obecnie jest zachowany w formie trwałej ruiny. Planowana jest jego odbudowa.

 

 

Kościół parafialny p.w. Bożego Ciała został wzniesiony w latach 1696-1702 w stylu barokowym. Zniszczony w 1945 roku, został odbudowany w latach 1958-1964. Obok budynki dawnego kolegium jezuickiego, które powstało w tym samym czasie co świątynia. Odbudowywane po pożarze w 1758 roku i przebudowywane w XIX wieku zostało zniszczone pod koniec ostatniej wojny. Obecnie budynki zrekonstruowano w formie barokowej.

 

Kościół p.w. śś. Piotra i Pawła został wzniesiony już w XII wieku i był najstarszą świątynią w mieście. Był wielokrotnie przebudowywany, w tym w XVIII wieku na koszary i ostatecznie rozebrany w XIX wieku. W 1963 roku podczas badań odsłonięto jego relikty, które są obecnie eksponowane na skwerze miejskim.

 

 

Kościół p.w. św. Stanisława razem z klasztorem franciszkanów wzniesiono w XIII wieku. Został zniszczony w 1945 roku, a jego resztki rozebrano. Obecnie wyeksponowano jedynie jego relikty.

 

 

Pierwotny zamek powstał już w XII wieku w miejscu grodu na Ostrowie Tumskim. Obecnie w jego miejscu wznosi się kolegiata. W XIII wieku z inicjatywy księcia Konrada I powstał nowy zamek związany z miastem. Po pożarze w 1291 roku był powiększany i rozbudowywany w 1344 roku. Z tego okresu zachowała się wieża i fragmenty murów. W latach 1652-1669 powstało barokowe założenie pałacowe powiększane w XVIII i XIX wieku. Poważnie zniszczony podczas ostatniej wojny został odbudowany w latach 1964-1982 z przeznaczeniem na placówki kulturalne. Obecnie mieści między innymi muzeum.

 

 

Pierwsze fortyfikacje miejskie powstały w XIV i XV wieku. Były wielokrotnie modernizowane i ostatecznie w większości rozebrane w XVII wieku. Obecnie można oglądać częściowo zachowane fragmenty murów z basztami łupinowymi.

 

 

W miejscu przestarzałych murów miejskich powstały w latach 1630-1655 nowoczesne fortyfikacje, które rozbudowywano stopniowo w wiekach późniejszych. Poważne modernizacje umocnień miały miejsce w XVIII i XIX wieku. W latach 1902-1903 zostały częściowo zniwelowane. Zachowały się fragmenty umocnień bastionowych na terenie Starego Miasta, fragmenty Fortu Gwiaździstego  z lat 1747-1749, tradytor kolejowy z 1871 roku i umocnienia Ostrowa Tumskiego.

 

 

Ratusz powstał w XIV wieku i był wielokrotnie przebudowywany i odbudowywany po zniszczeniach w latach 1420, 1433, 1489, 1565 i 1574 kiedy uzyskał formę renesansową. Obok dobudowany został Dom Kupca, a całość uległa zniszczeniu w 1945 roku. Obecnie odbudowany jest siedzibą urzędów. Zrekonstruowano także najwyższą na Dolnym Śląsku wieżę ratuszową.

 

Budynek sądu wzniesiono w 1908 roku i jest jedną z najokazalszych budowli w mieście, a także jedną z niewielu zachowanych po katakliźmie jaki zmiótł miasto z powierzchni ziemi w 1945 roku.

 

 

W rynku dawny teatr z lat 1799-1801, przebudowywany w 1840 roku. Został zburzony w 1945 roku i do dzisiaj pozostaje w ruinie.

 

 

Stare Miasto w Głogowie jest jedynie nazwą umowną ponieważ po walkach o twierdzę Głogów w 1945 roku praktycznie przestało istnieć, a to co dzisiaj można oglądać na jego dawnym terenie to niemal w całości współczesna zabudowa. Odbudowa trwa w d alszym ciągu, chociaż w tym przypadku jest to budowa zupełnie nowego miasta przy zachowaniu dawnego podziału ulic. Niestety panuje zasada szybko-tanio-kolorowo, a architektura budynków jest na wyjątkowo niskim poziomie, co sprawia że całościowy efekt nie jest najlepszy. Nie zmienia to faktu że Głogów jest miastem ciekawym i zadbanym, które warto odwiedzić.
  

_
</p>'

Zobacz również noclegi w Głogowie