zabytki dolnego śląska

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

wiadomości pochodzą z:
współpraca

Zarząd województwa zatwierdził listę dolnośląskich zabytków, rekomendowanych do otrzymania dotacji z budżetu województwa na zadania związane z ich ochroną i konserwacją. Na niej znajdują się obiekty z regionu jeleniogórskiego.

 

 

O pieniądze z budżetu województwa mogli starać się właściciele lub zarządcy zabytkowych obiektów. Wnioski można było składać do końca stycznia. Wpłynęło ich 323, a oceniała je specjalna komisja złożona z ekspertów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym wojewódzką konserwator zabytków Barbarę Nowak-Obelindę. Punktowane było przede wszystkim znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, stan, w jakim obiekt się znajduje oraz jego dostępność dla zwiedzających.

 

– W tym roku przeznaczyliśmy na ochronę zabytków o 1,5 miliona złotych więcej niż w zeszłym roku – mówi marszałek dolnośląski Cezary Przybylski. – Oczywiście, potrzeby nadal są ogromne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nasze zabytki stanowią 12 procent wszystkich takich obiektów w Polsce. Dlatego oprócz dotacji z budżetu województwa na ochronę dziedzictwa kulturowego zarezerwowaliśmy ponad 100 milionów złotych w Regionalnym Programie Operacyjnym.


Na liście jest ponad 150 zadań. Znalazły się m.in. środki na zabezpieczenie dzieł sztuki, znajdujących się w Opactwie Sióstr Elżbietanek w Krzeszowie. 50 tysięcy złotych zostanie przeznaczonych na konserwację detali architektonicznych Kościoła pw. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. Na kontynuację zabezpieczania ruin XIV wiecznego zamku ks. Henryka w Staniszowie zaproponowano 20 tysięcy złotych. 40 tysięcy złotych trafi do parafii św. Marcina w Jeleniej Górze i zostanie przeznaczonych na wymianę dachu kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sobieszowie.


Na liście rekomendowanej przez zarząd województwa znalazły również remonty charakterystycznych dla naszego regionu domów przysłupowych. Najwyższe kwoty dotacji (nawet do 90 tys. zł) przeznaczono na zabytkowe obiekty uzdrowiskowe oraz rekonstrukcje dachów w obiektach sakralnych.


– Remonty zabytkowych świątyń wiążą się z tak dużymi kosztami, że wierni z poszczególnych wspólnot nie są w stanie ich ponieść. Dzięki dotacjom udało się uratować od zniszczenia, odremontować i przywrócić dawną świetność wielu dolnośląskim kościołom – mówi ks. dr Rafał Kowalski, rzecznik wrocławskiej kurii.


O tym, czy dotacje trafią do beneficjentów wskazanych przez komisję i zarząd województwa, zadecydują radni sejmiku podczas najbliższej sesji, 31 marca.

 

więcej na nj24.pl