zabytki dolnego śląska

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

Polish Czech English French German Italian Russian Spanish
współpraca

W związku z planowaną w przyszłym tygodniu aukcją XVI-wiecznych figurek aniołków pochodzących z wrocławskiej polskokatolickiej katedry Marii Magdaleny przy ulicy Szewskiej, 7 lipca 2013 r. stowarzyszenie "Monitoring Zabytków" z Lwówka Śląskiego skierowało szereg pism do instytucji państwowych które mają na celu wyjaśnienie tej bulwersującej sprawy i wstrzymanie sprzedaży zabytków.

 


 

Bogdan Zdrojewski 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego      

 

Dotyczy trzech, zabytkowych  XVI-wiecznych rzeźb alabastrowych, skradzionych z katedry pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, będących w posiadaniu Tomasza Jabłońskiego, handlarza starzyzną z Wałbrzycha.

 

Działając zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy  o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198), wnosimy  o przesłanie - w dowolnej formie dogodnej dla zobowiązanego, nie generującej dodatkowych kosztów, pisma sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 września 2012 r., które wymienione zostało w Postanowieniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia ( V Wydział Karny ) z dnia 16 maja 2013 r.

 


 

Bogdan Zdrojewski 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego      

 

Dotyczy trzech, zabytkowych  XVI-wiecznych rzeźb alabastrowych, skradzionych z katedry pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, będących w posiadaniu Tomasza Jabłońskiego, handlarza starzyzną z Wałbrzycha.

 

W 2009 roku Stowarzyszenie „Monitoring Zabytków” przekazało służbom konserwatorskim, policji oraz mediom, informacje o pojawieniu się w ofercie domu aukcyjnego „Rempex” dzieł sztuki pochodzących z przestępstwa.

 

W związku z ponowną próbą sprzedaży w warszawskim domu aukcyjnym „Rempex”, trzech, zabytkowych  XVI-wiecznych rzeźb alabastrowych, skradzionych z katedry pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, działając w oparciu o  art. 31 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego, a także przepisów wskazanych w uzasadnieniu nin. wniosku, żądamy bezzwłocznego wszczęcia postępowania administracyjnego  w sprawie wstrzymania aukcji, zabezpieczenia i restytucji w/w, bezsprzecznie zidentyfikowanych dzieł sztuki, do katedry św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Żądamy również wydania postanowienia o dopuszczeniu Stowarzyszenia do udziału w sprawie, na prawach strony.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z prowadzoną księgą wieczystą  nr 49761, właścicielem katedry pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, w momencie zaistnienia przestępstwa polegającego na kradzieży w/w dzieł sztuki, bezsprzecznie był Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezydium Rady Narodowej we Wrocławiu.

 

Zabytkowe rzeźby będące przedmiotem nin. Wniosku, stanowiły  przed ich kradzieżą  własność Skarbu Państwa ( dowód: księga wieczysta nr 49761 ). Zabytki szczęśliwie przetrwały II Wojnę Światową i dopiero w latach powojennych zostały skradzione na skutek zaniedbań przez władze państwowe, dopuszczające, by kościół był systematycznie rozkradany, a tym samym by było rozkradane dziedzictwo narodowe.

 

Z drugiej strony trzeba zauważyć, że Konstytucja RP zapewnia, iż Rzeczpospolita Polska strzeże dziedzictwa narodowego (art. 5). Niewątpliwie organem najbardziej zobowiązanym do strzeżenia dziedzictwa narodowego – dobra wspólnego wszystkich obywateli (preambuła Konstytucji w związku z jej art. 1)  jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Trzeba zauważyć, że zgodnie z art. 12 § 1 k.p.a. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma obowiązek działać wnikliwie i szybko – tym bardziej, ze wniosek dotyczy zagrożonego dziedzictwa kulturalnego.

Ponadto, zgodnie z art. 7 k.p.a., ma obowiązek dokładnego wyjaśnienia sprawy  - zasada prawdy obiektywnej.

 

Zgodnie więc z zasadą prawdy obiektywnej, żądamy bezzwłocznego, dokładnego, wyczerpującego, starannego, przemyślanego, precyzyjnego oraz należytego załatwienia nin. sprawy.

 

Żądanie dopuszczenia Stowarzyszenia do udziału w sprawie, uzasadnia punkt 11 Regulaminu Stowarzyszenia „Monitoring Zabytków”, a także interes społeczny. Jak bowiem wskazano wyżej dziedzictwo kulturowe stanowi dobro wszystkich obywateli (preambuła Konstytucji, cytat: „(…) zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku (…)”, zatem Stowarzyszenie ma zamiar reprezentować interesy społeczeństwa, pozbawionego dziedzictwa kulturowego w postaci cennych, renesansowych rzeźb, bezsprzecznie skradzionych  z katedry św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, wobec realnej groźby utraty dobra kulturowego na stałe.

 

Na podstawie art. 7 k.p.a. jeszcze raz żądamy rzetelnego załatwienia sprawy, na podstawie art. 12 § 1 k.p.a. – wnikliwego i szybkiego.

 


 

Bogdan Zdrojewski 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego      

 

Dotyczy trzech, zabytkowych  XVI-wiecznych rzeźb alabastrowych, skradzionych z katedry pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, będących w posiadaniu Tomasza Jabłońskiego, handlarza starzyzną z Wałbrzycha.

 

W 2009 roku Stowarzyszenie „Monitoring Zabytków” przekazało służbom konserwatorskim, policji oraz mediom, informacje o pojawieniu się w ofercie domu aukcyjnego „Rempex” dzieł sztuki pochodzących z przestępstwa. W związku z ponowną próbą sprzedaży w warszawskim domu aukcyjnym „Rempex”, trzech, zabytkowych  XVI-wiecznych rzeźb alabastrowych, skradzionych z katedry pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy  o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198), wnosimy  o przesłanie wyczerpującej informacji, dotyczącej działań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, związanych z próbą odzyskania skradzionych dzieł sztuki.

 


Piotr Rodkiewicz 

p.o. Prezesa Prokuratorii    Generalnej Skarbu Państwa

 

Dotyczy trzech, zabytkowych  XVI-wiecznych rzeźb alabastrowych, skradzionych z katedry pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, będących w posiadaniu Tomasza Jabłońskiego, handlarza starzyzną z Wałbrzycha.

 

W 2009 roku Stowarzyszenie „Monitoring Zabytków” przekazało służbom konserwatorskim, policji oraz mediom, informacje o pojawieniu się w ofercie domu aukcyjnego „Rempex” dzieł sztuki pochodzących z przestępstwa. W związku z ponowną próbą sprzedaży w warszawskim domu aukcyjnym „Rempex”, trzech, zabytkowych  XVI-wiecznych rzeźb alabastrowych, skradzionych z katedry pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy  o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198), wnosimy  o przesłanie wyczerpującej informacji, dotyczącej działań Prokuratorii Generalnej, związanych z próbą odzyskania skradzionych dzieł sztuki.

 


 

Piotr Rodkiewicz 

p.o. Prezesa Prokuratorii    Generalnej Skarbu Państwa

 

Dotyczy trzech, zabytkowych  XVI-wiecznych rzeźb alabastrowych, skradzionych z katedry pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, będących w posiadaniu Tomasza Jabłońskiego, handlarza starzyzną z Wałbrzycha.

 

Działając zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy  o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198), wnosimy  o przesłanie - w dowolnej formie dogodnej dla zobowiązanego, nie generującej dodatkowych kosztów, pisma Prokuratorii Generalnej z dnia 17 października 2012 r., które wymienione zostało w Postanowieniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia ( V Wydział Karny ) z dnia 16 maja 2013 r.

 


 

Barbara Nowak-Obelinda

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu

 

Dotyczy zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie katedry pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu.

 

 W związku z ponowną próbą sprzedaży w warszawskim domu aukcyjnym „Rempex”, trzech, zabytkowych, XVI-wiecznych rzeźb alabastrowych, skradzionych z katedry pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, działając w oparciu o  art. 31 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego, żądamy bezzwłocznego wszczęcia postępowania administracyjnego  w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu ilościowego zabytków ruchomych, stanowiących wyposażenie katedry pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu w oparciu o istniejącą dokumentację pisemną, rysunkową i fotograficzną.

 


 

Katarzyna Hawrylak - Brzezowska

Miejski Konserwator Zabytków we Wrocławiu

 

Dotyczy zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie katedry pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu.

       

W 2009 roku Stowarzyszenie „Monitoring Zabytków” przekazało służbom konserwatorskim, policji oraz mediom, informacje o pojawieniu się w ofercie domu aukcyjnego „Rempex” dzieł sztuki pochodzących z przestępstwa.

W związku z ponowną próbą sprzedaży w warszawskim domu aukcyjnym „Rempex”, trzech, zabytkowych, XVI-wiecznych rzeźb alabastrowych, skradzionych z katedry pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, działając w oparciu o  art. 31 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego, żądamy bezzwłocznego wszczęcia postępowania administracyjnego  w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu ilościowego zabytków ruchomych, stanowiących wyposażenie katedry pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu w oparciu o istniejącą dokumentację pisemną, rysunkową i fotograficzną.

 


 

Piotr Rodkiewicz

p.o. Prezesa Prokuratorii    Generalnej Skarbu Państwa

 

Dotyczy trzech, zabytkowych  XVI-wiecznych rzeźb alabastrowych, skradzionych z katedry pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, będących w posiadaniu Tomasza Jabłońskiego, handlarza starzyzną z Wałbrzycha.

 

W 2009 roku Stowarzyszenie „Monitoring Zabytków” przekazało służbom konserwatorskim, policji oraz mediom, informacje o pojawieniu się w ofercie domu aukcyjnego „Rempex” dzieł sztuki pochodzących z przestępstwa.

 

W związku z ponowną próbą sprzedaży w warszawskim domu aukcyjnym „Rempex”, trzech, zabytkowych  XVI-wiecznych rzeźb alabastrowych, skradzionych z katedry pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, działając  w oparciu o  art. 31 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego, a także przepisów wskazanych w uzasadnieniu nin. wniosku, żądamy bezzwłocznego wszczęcia postępowania administracyjnego  w sprawie wstrzymania aukcji, zabezpieczenia i restytucji w/w, bezsprzecznie zidentyfikowanych dzieł sztuki, do katedry św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Żądamy również wydania postanowienia o dopuszczeniu Stowarzyszenia do udziału w sprawie, na prawach strony.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z prowadzoną księgą wieczystą  nr 49761, właścicielem katedry pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, w momencie zaistnienia przestępstwa polegającego na kradzieży w/w dzieł sztuki, bezsprzecznie był Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezydium Rady Narodowej we Wrocławiu.

 

Zabytkowe rzeźby będące przedmiotem nin. Wniosku, stanowiły  przed ich kradzieżą  własność Skarbu Państwa ( dowód: księga wieczysta nr 49761 ). Zabytki szczęśliwie przetrwały II Wojnę Światową i dopiero w latach powojennych zostały skradzione na skutek zaniedbań przez władze państwowe, dopuszczające, by kościół był systematycznie rozkradany, a tym samym by było rozkradane dziedzictwo narodowe.

 

Z drugiej strony trzeba zauważyć, że Konstytucja RP zapewnia, iż Rzeczpospolita Polska strzeże dziedzictwa narodowego (art. 5). Niewątpliwie organem najbardziej zobowiązanym do strzeżenia dziedzictwa narodowego – dobra wspólnego wszystkich obywateli, które  dodatkowo pozostaje własnością  Skarbu Państwa (preambuła Konstytucji w związku z jej art. 1),  jest prócz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prokuratoria Generalna.

 

Trzeba zauważyć, że zgodnie z art. 12 § 1 k.p.a. Prokuratoria Generalna ma obowiązek działać wnikliwie i szybko – tym bardziej, ze wniosek dotyczy zagrożonego dziedzictwa kulturowego o znacznej wartości materialnej.

Ponadto, zgodnie z art. 7 k.p.a., ma obowiązek dokładnego wyjaśnienia sprawy  - zasada prawdy obiektywnej.

 

Zgodnie więc z zasadą prawdy obiektywnej, żądamy bezzwłocznego, dokładnego, wyczerpującego, starannego, przemyślanego, precyzyjnego oraz należytego załatwienia nin. sprawy.

 

Żądanie dopuszczenia Stowarzyszenia do udziału w sprawie, uzasadnia punkt 11 Regulaminu Stowarzyszenia „Monitoring Zabytków”, a także interes społeczny. Jak bowiem wskazano wyżej dziedzictwo kulturowe stanowi dobro wszystkich obywateli (preambuła Konstytucji, cytat: „(…) zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku (…)”, zatem Stowarzyszenie ma zamiar reprezentować interesy społeczeństwa, pozbawionego dziedzictwa kulturowego w postaci cennych, renesansowych rzeźb, bezsprzecznie skradzionych  z katedry św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, wobec realnej groźby utraty dobra kulturowego na stałe.

 

Na podstawie art. 7 k.p.a. jeszcze raz żądamy rzetelnego załatwienia sprawy, na podstawie art. 12 § 1 k.p.a. – wnikliwego i szybkiego.

 


 

Piotr Rodkiewicz

p.o. Prezesa Prokuratorii    Generalnej Skarbu Państwa

 

Dotyczy trzech, zabytkowych  XVI-wiecznych rzeźb alabastrowych, skradzionych z katedry pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, będących w posiadaniu Tomasza Jabłońskiego, handlarza starzyzną z Wałbrzycha.

 

 W 2009 roku Stowarzyszenie „Monitoring Zabytków” przekazało służbom konserwatorskim, policji oraz mediom, informacje o pojawieniu się w ofercie domu aukcyjnego „Rempex” dzieł sztuki pochodzących z przestępstwa.

 

W związku z ponowną próbą sprzedaży w warszawskim domu aukcyjnym „Rempex”, trzech, zabytkowych  XVI-wiecznych rzeźb alabastrowych, skradzionych z katedry pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, działając w oparciu o  art. 31 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego, a także przepisów wskazanych w uzasadnieniu nin. wniosku, żądamy bezzwłocznego wszczęcia postępowania administracyjnego  w sprawie wstrzymania aukcji, zabezpieczenia i restytucji w/w, bezsprzecznie zidentyfikowanych dzieł sztuki, do katedry św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Żądamy również wydania postanowienia o dopuszczeniu Stowarzyszenia do udziału w sprawie, na prawach strony.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z prowadzoną księgą wieczystą  nr 49761, właścicielem katedry pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, w momencie zaistnienia przestępstwa polegającego na kradzieży w/w dzieł sztuki, bezsprzecznie był Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezydium Rady Narodowej we Wrocławiu.

 

Zabytkowe rzeźby będące przedmiotem nin. Wniosku, stanowiły  przed ich kradzieżą  własność Skarbu Państwa ( dowód: księga wieczysta nr 49761 ). Zabytki szczęśliwie przetrwały II Wojnę Światową i dopiero w latach powojennych zostały skradzione na skutek zaniedbań przez władze państwowe, dopuszczające, by kościół był systematycznie rozkradany, a tym samym by było rozkradane dziedzictwo narodowe.

 

Z drugiej strony trzeba zauważyć, że Konstytucja RP zapewnia iż Rzeczpospolita Polska strzeże dziedzictwa narodowego (art. 5). Niewątpliwie organem najbardziej zobowiązanym do strzeżenia dziedzictwa narodowego – dobra wspólnego wszystkich obywateli, które  dodatkowo pozostaje własnością  Skarbu Państwa (preambuła Konstytucji w związku z jej art. 1),  jest prócz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prokuratoria Generalna.

Trzeba zauważyć, że zgodnie z art. 12 § 1 k.p.a. Prokuratoria Generalna ma obowiązek działać wnikliwie i szybko – tym bardziej, ze wniosek dotyczy zagrożonego dziedzictwa kulturowego o znacznej wartości materialnej.

Ponadto, zgodnie z art. 7 k.p.a., ma obowiązek dokładnego wyjaśnienia sprawy  - zasada prawdy obiektywnej.

 

Zgodnie więc z zasadą prawdy obiektywnej, żądamy bezzwłocznego, dokładnego, wyczerpującego, starannego, przemyślanego, precyzyjnego oraz należytego załatwienia nin. sprawy.

 

Żądanie dopuszczenia Stowarzyszenia do udziału w sprawie, uzasadnia punkt 11 Regulaminu Stowarzyszenia „Monitoring Zabytków”, a także interes społeczny. Jak bowiem wskazano wyżej dziedzictwo kulturowe stanowi dobro wszystkich obywateli (preambuła Konstytucji, cytat: „(…) zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku (…)”, zatem Stowarzyszenie ma zamiar reprezentować interesy społeczeństwa, pozbawionego dziedzictwa kulturowego w postaci cennych, renesansowych rzeźb, bezsprzecznie skradzionych  z katedry św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, wobec realnej groźby utraty dobra kulturowego na stałe.

 

Na podstawie art. 7 k.p.a. jeszcze raz żądamy rzetelnego załatwienia sprawy, na podstawie art. 12 § 1 k.p.a. – wnikliwego i szybkiego.