zabytki dolnego śląska

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

Polish Czech English French German Italian Russian Spanish
współpraca

W przyszłym tygodniu w warszawskim Domu Aukcyjnym zlicytowane zostaną trzy XVI-wieczne figurki aniołków pochodzące z wrocławskiej polskokatolickiej katedry Marii Magdaleny przy ulicy Szewskiej. – Nie staniemy do licytacji. Nie będziemy kupować naszej własności od paserów – denerwuje się ksiądz Piotr Mikołajczak z Kościoła Polskokatolickiego.

 

więcej na temat tej bulwersującej sprawy w artykule  Zaginione aniołki z Kościoła Marii Magdaleny na aukcji w Warszawie

 

 

25 stycznia 2012 roku Stowarzyszenie „Monitoring Zabytków” z Lwówka Śląskiego zaalarmowane doniesieniami prasowymi złożyło na ręce Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismo następującej treści:

 

 

Dotyczy wpisu do rejestru zabytków ruchomych, trzech XVI-wiecznych rzeźb z kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, będących w posiadaniu Tomasza Jabłońskiego, handlarza starzyzną z Wałbrzycha, zagrożonych uszkodzeniem, wywozem za granicę lub też niekontrolowanym przemieszczaniem na terenie kraju.

 

W związku z publikacją artykułu w „Gazecie Wrocławskiej” w dniu 24 stycznia 2013 roku, dotyczącego trzech XVI-wiecznych, alabastrowych rzeźb z kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, które w nie określonych jednoznacznie okolicznościach, znalazły się  w posiadaniu  Tomasza Jabłońskiego - handlarza starzyzną z Wałbrzycha - działając zgodnie z art. 31 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego, oraz zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, w związku z uzasadnioną obawą wywiezienia za granicę zabytku o wyjątkowej wartości finansowej, historycznej, artystycznej i naukowej, wnosimy o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków ruchomych w/w obiektów. Ponadto zgodnie z art. 31 § 1 pkt 2, wnosimy o uznanie naszego stowarzyszenia, jako strony we wszczętym   postępowaniu administracyjnym.

 

Trzy XVI-wieczne, alabastrowe rzeźby z kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, przed wojną zdobiły baldachim kazalnicy, która została wykonana w latach 1579 – 1580 przez Frederica Grossa, wybitnego wrocławskiego rzeźbiarza okresu późnego renesansu, i do roku 1945 należała do najwspanialszych tego rodzaju zabytków w Europie. 

 

 

 

Brak odpowiedniej reakcji spowodował  przekazanie kolejnego pisma na ręce Piotra Żuchowskiego Sekretarza Stanu Generalnego Konserwatora Zabytków:

 

 

Dotyczy wpisu do rejestru zabytków ruchomych, trzech XVI-wiecznych rzeźb z kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, będących w posiadaniu Tomasza Jabłońskiego, handlarza starzyzną z Wałbrzycha, zagrożonych uszkodzeniem, wywozem za granicę lub też niekontrolowanym przemieszczaniem na terenie kraju.

 

W związku z bezczynnością Barbary Nowak - Obelindy – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, w zakresie wszczęcia postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków ruchomych, trzech XVI-wiecznych rzeźb pochodzących z kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 31 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego, oraz zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, w związku z uzasadnioną obawą wywiezienia za granicę zabytku o wyjątkowej wartości finansowej, historycznej, artystycznej i naukowej, wnosimy o bezzwłoczne wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków ruchomych, w/w obiektów. Ponadto zgodnie z art. 31 § 1 pkt 2, wnosimy o uznanie naszego stowarzyszenia, jako strony we wszczętym   postępowaniu administracyjnym.

 

Trzy XVI-wieczne, alabastrowe rzeźby z kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, przed wojną zdobiły baldachim kazalnicy, która została wykonana w latach 1579 – 1580 przez Frederica Grossa, wybitnego wrocławskiego rzeźbiarza okresu późnego renesansu, i do roku 1945 należała do najwspanialszych tego rodzaju zabytków w Europie.