zabytki dolnego śląska

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

współpraca
artykuły pochodzą z:

Na zdjęciach nie zobaczycie bitewnego szaleństwa II wojny światowej. Nie ma tu gorączkowej strzelaniny, rozgniecionych przez bomby dymiących ruin, podziurawionych kulami ciał. Zwykle porządek i spokój w dumnej, pięknej metropolii, w której ludzie przemierzają ulice z taką swobodą, jakby wojna była jedynie odległą pogróżką.


Jednak dzieje przedstawionych tu budowli są złowrogim zwiastunem wojny lub jej tragicznym następstwem. To książka o wspaniałym mieście, które los niepostrzeżenie popycha ku przerażającej katastrofie. A potem każe mu zniknąć na zawsze...

 

 

Książka przedstawia budowle, które nie przetrwały do naszych czasów. Od pomników po monumentalne gmachy użyteczności publicznej i zespoły kamienic. Zasadniczym kryterium wyboru była co najmniej umiarkowana jakość zdjęć i chociaż zdawkowe informacje. Rezultatem jest niespełna sto haseł. Na pozór to tyle co nic wobec gigantycznych zniszczeń w latach 1938-2000. Jednak obiekty pominięte trudno zaliczyć do kluczowych dla tożsamości miasta, najważniejszych czy najpiękniejszych.


Zamiarem autora było również pokazanie, czym zastąpiliśmy dawne budowle Wrocławia. Z miłości do miasta zrealizowanym połowicznie na złość... krzakom, trawnikom, parkingom, z niechęci do byle jakich budynków, płotów i podwórek...

 

Hannibal Smoke: Emplarium

 

Wkrótce w sprzedaży