zabytki dolnego śląska

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

współpraca
artykuły pochodzą z:

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego obejmuje obszar 907,50 km kw., na którym leżą trzy
miasta: Polkowice, Chocianów i Przemków oraz blisko 100 sołectw, zamieszkałych w sumie
przez 69 tys. 30 osób.

Idea powołania Związku zrodziła się już w 1992 r., kiedy pięć sąsiadujących ze sobą gmin – Polkowice, Chocianów*, Gaworzyce, Grębocice i Radwanice – wyraziło wolę wspólnego działania na rzecz poprawy warunków życia swoich mieszkańców. Chęć ścisłej współpracy znalazła swój wyraz w utworzeniu przez te gminy związku komunalnego o nazwie: „Związek Gmin Zagłębia Miedziowego”. W tym składzie Związek został zarejestrowany 8 czerwca 1994 r., a w niedługim czasie dołączyły do niego kolejne gminy: w 1995 r. Przemków, w 1998 r. Pęcław oraz w 1999 r. Jerzmanowa. Obecnie Związek Gmin Zagłębia Miedziowego zrzesza osiem gmin: 6 z powiatu polkowickiego i 2 gminy powiatu głogowskiego.

Celem ZGZM było wspólne rozwiązywanie problemów społeczno – gospodarczych stojących przed regionem. Główne zadania jakie stały przed ZGZM to: stworzenie Powiatu Polkowickiego w granicach związku, walka z bezrobociem i przeciwdziałanie jego skutkom społeczno – ekonomicznym, opracowanie programu restrukturyzacji rolnictwa oraz współpraca w zakresie budownictwa komunalnego, ochrony środowiska, oświaty i kultury.


www.zgzm.pl

W Polkowicach właśnie ukończono budowę siedziby tej pożytecznej organizacji, która jest jednocześnie symbolem bogactwa gmin-fundatorów oraz horyzontów ludzi nimi zarządzających. Zamożne Zagłębie Miedziowe pod względem ochrony zabytków jest chyba najbardziej zaniedbanym regionem na Dolnym Śląsku, o ile nie w kraju. Niemal w każdej wsi straszą ruiny cennych zamków i pałaców, zaśmiecone parki i walące się zabudowania gospodarcze. Organizacja samorządowa która ma zapobiegać problemom społeczno-gospodarczym (także w zakresie kultury!) nie zainwestowała swoich pieniędzy w odnowę zrujnowanego pałacu w miejscowości gdzie takie problemy istnieją (tak jak uczyniono to w należących do związku w Gaworzycach), tylko postanowiła wybudować "zamek" od nowa -  "na bogato". Urzędnikom po raz kolejny zabrakło wyobraźni, szerszych horyzontów, a przede wszystkim odrobiny gustu, wyczucia, dobrego smaku... 
 
 
 
Aby uzmysłowić sobie upadek kultury w regionie trzeba przedstawić najpiękniejsze zabytki w gminach-fundatorach. Nie projektował ich 5-latek, nie mają szans we współczesnym świecie i realiach estetycznych Zagłębia Miedziowego. Niestety.