zabytki dolnego śląska

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

współpraca
artykuły pochodzą z:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach priorytetu - Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków 2016. W wyniku I naboru wsparcie finansowe otrzymało kilkadziesiąt zabytków na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego.
Jawor, Kościół Pokoju p.w. Ducha św. (3 ćw. XVII w.): zabezpieczenie i konserwacja zagrożonej polichromii stropu nad nawą środkową - kontynuacja - 400 000 zł

Nysa, Bazylika p.w. św. Jakuba i Agnieszki (XV-XIX w., po 1945 r.): wymiana poszycia dachowego na kościele - kontynuacja - ostatni etap - 700 000 zł

Świdnica, Kościół Pokoju cmentarz (XVII w.): rewitalizacja - VII etap - ostateczne prace ratujące przed całkowitym zniszczeniem - kontynuacja - 100 000 zł

Świdnica, Kościół Pokoju: konserwacja XVII-wiecznej loży Hochberga wraz z licem północnej empory transeptu - 400 000 zł

Trzebnica, zespół dawnego opactwa cysterek (XIII-XIX w.): remont dachu i więźby dachowej Domu Jana i Henryka - etap I - Dom Jana (II poł. XVIII w.) - 200 000 zł

Trzebnica, klasztor (XVII / XVIII w.): remont dachu, lukarn i pseudoryzalitu centralnego oraz wzmocnienie i ustabilizowanie elementów konstrukcyjnych – etap V – południowa część zachodniego skrzydła - kontynuacja - 400 000 zł

Strzegom, Bazylika (XIV w.); konserwacja ratunkowa XVI i XVIIwiecznych płyt epitafijnych wmurowanych w elewację kościoła (etap IV) oraz modernizacja instalacji elektrycznej - kontynuacja prac - 200 000 zł

Nysa, Bazylika p.w. św. Jakuba i Agnieszki - dzwonnica (XV/XVI w.): konserwacja elewacji dzwonnicy - konserwacja części przypory P5, przypory P5, przypory P8, P7, oraz ściana St - kontynuacja - ostatni etap - 300 000 zł

Świdnica, katedra p.w. św. Stanisława B.M. i św. Wacława M. (XIV w.): kontynuacja prac konserwatorskich we wnętrzu katedry - 200 000 zł

Żagań, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV w.): prace konserwatorskie i budowlane szczytu zachodniego kościoła oraz wymiana pokrycia dachów na kruchtach przylegających do kościoła - 500 000 zł

Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): kontynuacja remontu Donjonu z interwencyjną naprawą portalu Bramy Górnej/ bramy Bastionu Dolnego (etap II) z uzupełnieniem wałów/ remont Bastionu Kawalier (etap III) - 700 000 zł

Wleń, ruiny zamku (XII w.): zabezpieczenie - etap VII - kontynuacja -  200 000 zł

Legnickie Pole, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. i św. Jadwigi Śląskiej (XVIII w.): kontynuacja prac konserwatorskich przy elewacji frontowej od gzymsu głównego do przyziemia wraz z odwodnieniem - 250 000 zł

Paczków, kościół p.w. św. Jana Ewangelisty (XIV w.): konserwacja wieży gotyckiego kościoła - ściana północna wraz z przyporami, część ściany wschodniej oraz klatka schodowa przylegająca do wieży - kontynuacja - 200 000 zł

Henryków, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV w.): konserwacja dekoracji Mauzoleum Piastów - kontynuacja - 150 000 zł

Lubiąż, zespół obiektów pocysterskich - pałac opatów (1681-1699 r.): prace konserwatorsko-restauratorskie fragmentu elewacji zachodniej - kontynuacja - 300 000 zł

Wrocław, Kolegiata p.w. św. Krzyża i św. Bartłomieja (1288-1350 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie obejmujące elewacje zakrystii, ściany nad zakrystią, wschodniej ściany północnego ramienia transeptu - kontynuacja - 200 000 zł

Krzeszów, Opactwo Sióstr Benedyktynek (XII w.): remont dachu klasztoru - etap III - kontynuacja - 400 000 zł

Legnickie Pole, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi (XVIII w.): kontynuacja prac konserwatorskich przy elewacji frontowej kościoła: północna wieża-hełm - 200 000 zł

Lubiąż, zespół obiektów pocysterskich - biblioteka klasztorna (1737 r.): prace konserwatorsko-restauratorskie na ścianie wschodniej - kontynuacja - 200 000 zł

Wrocław, kościół p.w. św. Antoniego (XVII w.): rewitalizacja Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła poprzez dokończenie prac konserwatorsko-restauratorskich w nawie głównej i bocznych kościoła - kontynuacja - 80 000 zł

Paczków, kościół p.w. św. Jana Ewangelisty (XIV w.): konserwacja północnej elewacji prezbiterium - kontynuacja - 200 000 zł

Wambierzyce, Bazylika p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): ratownicz a rekonstrukcja tynków wraz z pracami konserwatorskimi kamieniarki północnego ryzalitu elewacji wschodniej - II etap - kontynuacja - 500 000 zł

Trzebnica, klasztor (XVII/XVIII w.): remont i konserwacja pokrycia, układu ciesielskiego oraz elewacji trzeciej kondygnacji dwóch wież w zachodnim skrzydle klasztoru - kontynuacja - 350 000 zł

Dzierżoniów, kościół p.w. św. Jerzego - ołtarz główny (1615/1719 r.): konserwacja i restauracja najcenniejszej i najstarszej części ołtarza - manierystyczny"Ołtarz Zbawiciela" (1615/1616 r.) - kontynuacja - 80 000 zł

Dzierżoniów, kościół p.w. św. Jerzego (XIII w.): prace konserwatorskie elewacji wschodniej zbudowanej z ceglanych wątków i tynków oraz nieregularnych głazów i detalu kamiennego datowanych XIV-XVI w. - V etap - kontynuacja - 150 000 zł

Lubań, kościół ewangelicki Marii Panny (XIV w.): remont i konserwacja sklepień - etap II - 85 000 zł

Wrocław, kościół rektoralny p.w. św. Macieja (XIII w.): prace konserwatorskie kruchty - zakończenie prac przy wnętrzu i elewacji - VI etap - 70 000 zł

Ziębice, Bazylika Mniejsza - kościół św. Jerzego (XIII-XV w.): remont elewacji kościoła - etap II - remont elewacji wieży kościelnej oraz północnej elewacji korpusu kościoła - kontynuacja - 300 000 zł

Bystrzyca Kłodzka, Baszta Kłodzka (XIV w.): przeprowadzenie niezbędnych robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i renowacyjnych - kontynuacja - 200 000 zł

Wrocław, kościół p.w. św. Marii Magdaleny - elewacje wieży południowej (XIV w.): remont - kontynuacja - 300 000 zł

Pokój, kościół ewangelicki (XVIII w.): konserwacja i restauracja prospektu organowego - 90 000 zł

Płonina, zamek Niesytno (XIV w.): prace konserwatorskie, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynków zamkowych - V etap - kontynuacja - decyzja PINB - 200 000 zł

Wrocław, kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku (XIV w.): konserwacja elewacji masywu wieżowego - kontynuacja - 300 000 zł

Lwówek Śląski, Klasztor Franciszkański (XIII w. przeb. XVI w. i w latach 1873-1875): remont ratunkowy - kontynuacja - 250 000 zł

Wrocław, kościół p.w. św. Wincentego i św. Jakuba (XIV w.): remont elewacji - kontynuacja - 60 000 zł

Płonina, Pałac Niesytno (XVI w.): prace konserwatorskie, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynku pałacu - V etap - kontynuacja - decyzja PINB - 200 000 zł

Gorzanów, renesansowo-barokowe założenie pałacowo-parkowe (XVI-XVII w.): prace budowlano-zabezpieczające oraz konserwatorsko-ratunkowe w skrzydle głównym pałacu - etap V - kontynuacja - decyzja PINB - 900 000 zł

Żmigród, kościół p.w. Trójcy Świętej (XVI w.): remont dachu nad prezbiterium, bocznych dachów przy wieży oraz kopuły nad kaplicą - kontynuacja - 200 000 zł

Kąty Wrocławskie, kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła (XV w.): remont elewacji zewnętrznej - etap III - prezbiterium - 150 000 zł

Brzeg, Ratusz Miejski (XIV-XVI w.): rewitalizacja budynku - remont dachu, hełmu wieży zegarowej, instalacji elektrycznej i odgromowej - 200 000 zł

Wałbrzych, Zamek Książ (XV, XVIII, XX w.): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego - 400 000 zł

Żagań, zespół poaugustiański - biblioteka poaugustiańska oraz empora chóru - obecnie muzeum (XVIII w.): prace ratunkowe oraz konserwatorskorestauratorskie przy wnętrzach - kontynuacja - 300 000 zł

Złotoryja, kościół p.w. Narodzenia NMP (XIII, XV w.): renowacja kamienia, tynków i elementów kamieniarki elewacji północnej nawy głównej - etap III - kontynuacja  - 100 000 zł

Lwówek Śląski, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XV w.): renowacja elewacji - konserwacja kamienia i wymiana tynków południowej ściany kościoła - kontynuacja - 100 000 zł

Wrocław, kościół p.w. św. Wincentego i św. Jakuba (XIV w.): dokończenie izolacji ścian kościoła - izolacja prezbiterium i pomieszczenia administracyjnego - kontynuacja - 60 000 zł

Jelenia Góra, Bazylika Mniejsza - cztery płyty epitafijne (XVI i XVII w.), zewnętrzny balkon (XVII w.), portal zewnętrzny (XV w.), kolumna Maryjna (1712 r.), figura Nepomucena (1709 r.): konserwacja - 150 000 zł

Wierzbna, pałac - wieża mieszkalna (XIII-XIV w.): prace ratownicze i konserwatorskie pomieszczenia wieży w części pałacu wraz z konserwacją renesansowej polichromii z przystosowaniem do celów ekspozycyjnych - 75 000 zł

Kąty Bystrzyckie, kościół filialny p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej - malowidła ścienne (XV w.): zakończenie konserwacji w nawie oraz odsłonięcie i zabezpieczenie polichromii prezbiterium i tęczy - kontynuacja  - 160 000 zł

Stara Kamienica, zamek (XVI w.): ratownicze zabezpieczenie i odbudowa wybranych elementów zamku - kamiennego czteroprzęsłowego mostu oraz wieży - 100 000 zł

Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji średniowiecznych (XIV w.): prace konserwatorskie i renowacyjne północnej części fortyfikacji - II etap - kontynuacja - 200 000 zł

Pawłów Trzebnicki, kościół filialny p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła (XVIII w.): remont dachu - etap II - 200 000 zł

Dziwiszów, kościół p.w. św. Wawrzyńca (XIV w.): remont elewacji - kontynuacja - 40 000 zł

Jelenia Góra, dawne kolegium Jezuickie (XVIII w.): rekonstrukcja dachu - kontynuacja - 150 000 zł

Kożuchów, kościół p.w. Matki Bożej Gromnicznej (XIII w.): kontynuacja remontu i prac konserwatorskich wieży kościoła - etap II - 800 000 zł

Legnica, Mauzoleum Piastów (1341, 1677-1679 r.) oraz kościół św. Jana Chrzciciela (1714-1720 r.): wzmocnienie sklepienia nad kopułą Mauzoleum, spięcie ściany z emporami kościoła, remont sklepień - 300 000 zł

Nawojów Łużycki, kościół p.w. Chrystusa Króla (XVI w.): konserwacja renesansowych kamiennych krużganków - kontynuacja - 100 000 zł

Rusko, kościół filialny p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła (XVI w.): likwidacja zagrożenia katastrofą budowlaną poprzez wymianę pokrycia oraz konstrukcji dachu - decyzja PINB - kontynuacja - 160 000 zł

Nysa, Pałac Biskupi (XVII/XVIII w.): prace renowacyjne i konserwatorskie 4 elewacji dziedzińca wewnętrznego budynku Muzeum wraz z konserwacją i restauracją malowideł ściennych (zegary słoneczne) - 200 000 zł

Ząbkowice Śląskie, kościół p.w. św. Jadwigi (XVIII w.): ratunkowe prace konserwatorskie i budowlane barokowego wnętrza - kontynuacja - 200 000 zł

Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne części północnej dachu pałacu i baszty nr 2 - kontynuacja - 500 000 zł

Prochowice, zamek (XIII, XVI w.): prace konserwatorskie i restauratorskie kamiennych detali architektonicznych i elewacji renesansowej części zamku - etap VIII - kontynuacja - 300 000 zł

Wrocław, kościół p.w. św. Karola Boromeusza (XX w.): rewitalizacja Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w zakresie prac konserwatorskorestauratorskich na elewacji absydy i zakrystii kościoła - kontynuacja - 100 000 zł

Piotrowice Nyskie, pałac (XIV w. przeb. XVI w.): renowacja - kolejny etap prac - 250 000 zł

Sokołowsko, neogotycki budynek dawnego Sanatorium "Grunwald" (1853-76 r.): prace budowlane zabezpieczające, stabilizacja konstrukcji, montaż stropów WPS - etap V oraz poszycia dachowego nad pawilonem - kontynuacja  - 200 000 zł

Wałbrzych, kościół Aniołów Stróżów (1904 r.): remont pokrycia dachu - etap III - kontynuacja - 350 000 zł

Miłków, kościół p. w. św. Jadwigi Śląskiej (XV/XVI w.): konserwacja techniczna i estetyczna elewacji kościoła wraz z badaniami historycznymi i technologicznymi - kontynuacja - ostatni etap - 100 000 zł

Niemodlin, Zamek (XIV przeb. XVII, XVIII w.): remont zabezpieczający konstrukcję więźb dachowych oraz pokrycia połaci dachowych - 400 000 zł

Stare Bogaczowice, kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP - barokowy ołtarz główny (2 poł. XVII w.): konserwacja - kontynuacja - 100 000 zł

Międzylesie, Zamek Międzylesie - sgraffito na ścianach wewnętrznego dziedzińca (XIV-XVI w.): prace ratunkowe, zabezpieczające i utrwalające substancję unikatowej renesansowej elewacji - 200 000 zł

Kożuchów, kościół p.w. Matki Bożej Gromnicznej (XIII w.): zabezpieczenie obiektu - prace ratownicze i wzmacniające konstrukcję - 850 000 zł

Świerzawa, kościół św. Jana i św. Katarzyny (XIII w.): konserwacja elewacji prezbiterium z jedynymi w kraju XV-wiecznymi malowidłami elewacyjnymi - 200 000 zł

Ciechanowice, pałac - drewniane, polichromowane stropy (XVII w.) oraz dekoracje malarskie ścian (XVI, XVII i XVIII w.): remont i pełna konserwacja i restauracja wraz z częściową rekonstrukcją - kontynuacja - 200 000 zł

Jelenia Góra, kościół p.w. św. Wojciecha - d. św. Jerzego (pocz. XVI w.): konserwacja XVIII-wiecznego stropu polichromowanego oraz empory z zespołem XVIII-wiecznych obrazów - 100 000 zł

Niemodlin, polichromie ścienne w prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV w., 1650 r., 1730 r.): konserwacja techniczna i estetyczna, restauracja - III etap - 150 000 zł

Chotków, kościół p.w. Narodzenia NMP (XIV w.): ratunkowe prace konserwatorskie we wnętrzu - sklepienie i ściana wschodnia prezbiterium oraz zakrystia - etap I - 300 000 zł

Wrocław, kościół p.w. św. Stanisława, Doroty i Wacława (XIV w.): remont wnętrza - konserwacja i pomalowanie tynków wewnątrz kościoła, dokończenie nawy północnej - kontynuacja - 200 000 zł

Ścinawka Górna, Dwór Sarny (XVI w.): ratownicze prace konstrukcyjne - 400 000 zł

Głębowice, kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (XVII / XVIII w.): konserwacji ołtarza głównego - część środkowa - kontynuacja - 100 000 zł

Prusice, kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca (1911 r.): remont dachu - etap III - kontynuacja - 100 000 zł

Niemodlin, Zamek (XIV przeb. XVII, XVIII w.): wykonanie prac zabezpieczających elementy konstrukcyjne (ściany, stropy, mury, sklepienia, filary) oraz zabezpieczenie tynków elewacji - 300 000 zł

Świdnica, kościół p.w. św. Marcina Biskupa (XIV w.): remont budowlano--konserwatorski storczykowej więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu oraz remont konstrukcji murów - etap III - 45 000 zł

Ścinawka Średnia, Zamek Kapitanowo (XIV-XVI w.): roboty budowlane polegające na odbudowie dachów, szczytów i kominów głównej części zamku - etap III - kontynuacja - 700 000 zł

Wojanów, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV w.): prace przy stropie w nawie - konserwacja manierystycznej konstrukcji stropowo-emporowej (XVI/XVII w.) z obrazami (XVIII w.) - kontynuacja - 200 000 zł

Henryków, most kamienny (XIII-XIV w.): remont konserwatorski wraz z badaniami - etap II - kontynuacja - 700 000 zł

Krzeszów, opactwo cystersów - Pawilon na wodzie (XVIII w.): konserwacja i restauracja czterech wielkoformatowych barokowych obrazów olejnych J.W. Neunhertza - 100 000 zł

Ścinawa Nyska, kościół p.w. św. Piotra i Pawła - renesansowa wieża (XVI w.): renowacja zwieńczenia wieży oraz dekoracji sgraffito od strony północnej i zachodniej - kontynuacja - 140 000 zł

Jelenia Góra, Zamek Chojnik (XIV w.): ratunkowe prace budowlanokonserwatorskie korony murów pallacium - 400 000 zł

Wyszonowice, pałac (XVI w.): ratunkowe prace konstrukcyjne sali reprezentacyjnej - 100 000 zł


Tradycyjnie, większość pieniędzy przekazano na obiekty sakralne, co jest częściowo zrozumiałe jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość tego typu zabytków nie tylko na Śląsku - parafie rzymsko-katolickie dominują zarówno wśród pozytywnie zweryfikowanych wniosków, jak i tych odrzuconych. Zwłaszcza świątynie wrocławskie mają powody do zadowolenia.


Bardzo ciekawa jest także lista wniosków, które nie otrzymały odpowiedniej ilości punktów, a w związku z tym funduszy na konserwację lub ratunek przed zniszczeniem. Poniżej wybrane obiekty:

Międzylesie, Zamek Międzylesie - elewacja barokowego skrzydła pałacowego od strony dziedzińca głównego: prace ratunkowe, zabezpieczające i utrwalające substancję zachowanej elewacji

Głębowice, kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel i skrzydło wschodnie zespołu poklasztornego (XVII w.): montaż instalacji sygnalizacji pożaru

Goszcz, budynek bramny - wozownia (XVIII/XIX w.): remont dachu i elewacji

Krzeszów, kościół p.w. św. Józefa (XVII w.): konserwacja polichromii sklepiennych autorstwa Michała Willmanna - etap I

Wschowa, Staromiejski Cmentarz Ewangelicki - płyty epitafijne (XVII i XVIII w.): kontynuacja ratunkowych prac konserwatorskich

Wojnowice, Zamek na wodzie (1513, 1544-1560, 1590 r.): wymiana stolarki okiennej, instalacja przeciwpożarowa, remont mostu i fosy, konserwacja elementów kamiennych

Żagań, Pałac Książęcy (XVII-XVIII w.): naprawa elewacji budynku, przemurowanie kominów, montaż koszy zlewowych i wymiana rur

Kamieniec Ząbkowicki, wozownia pałacowa (XIX w.): ratownicze prace konserwatorsko-konstrukcyjne - etap II - kontynuacja

Dobroszyce, zamek (XVII w.) - dekoracje stiukowe warsztat północnowłoski (1675-76 r.): konserwacja i restauracja architektoniczno-rzeźbiarskiej dekoracji stiukowej w Salach Terreny i Teatralnej

Żelazno, Pałac Żelazno (fundamenty dworu XIII w.) - oranżeria (1798 r.): rewitalizacja i remont oranżerii położonej na I piętrze barokowego pałacu

Bukowiec, budynek mieszkalno-gospodarczy na terenie zespołu pałacowo-parkowego (pocz. XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne - etap V

Obręb Srebrna Góra, Wiadukt Żdanowski (I dekada XX w.): wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających w ramach remontu i rewaloryzacji - kontynuacja

Warta Bolesławiecka, dwór (XVI w.): pełna konserwacja i odtworzenie XVII i XIX-wiecznej dekoracji sgraffitowej na elewacji południowej budynku - kontynuacja

Zagórze Śląskie, Zamek Grodno (XIII w.): zabezpieczenie konstrukcji - mury "zamku górnego", które uległy częściowemu zawaleniu

Wałbrzych, Palmiarnia (1911-1913 r.): roboty remontowe części obiektów

Uniemyśl, karczma sądowa (XVIII w.): odrestaurowanie i montaż zabytkowych polichromowanych desek stropowych

Ząbkowice Śląskie, Zamek (XIV-XVI w.): zabezpieczenie - V etap

Miszkowice, ruiny barokowego kościoła ewangielickiego (poł. XVIII w.): prace zabezpieczające pozostałych murów, nawy i wieży, renowacja ubytków, izolacja fundamentów, drenaż wieży

Bojadła, zespół pałacowy (1 ćw. XVIII w.): remont dachu pałacu - II etap

Bagno, kompleks pałacowo–parkowy (XVII w.): remont zabytkowych pomieszczeń etap III - sala jasna i sala z ogrodem zimowym

Broniszów, Zamek (XVI w.): prace konserwatorskie w dawnej kaplicy (sali balowej) zdobionej renesansowymi sztukateriami etap III - uzupełnienie sztukaterii, konserwacja polichromii sciennych

Żeliszów, kościół poewangelicki (1796-1797 r.): remont dachu i konstrukcji budynku - etap III - kontynuacja

Bogatynia, dom o konstrukcji przysłupowo zrębowo ryglowej (ok. 1810 r.): rekonstrukcja stolarki okiennej, drzwi wewnętrznych - etap III

Lewin Kłodzki, barokowa kamienica (1772 r.): remont - etap I

Wiadrów, kościół ewangelicki (1788 r.): zabezpieczenie murów

Komarno, pałac - malowidła ścienne (XVIII i XIX w.): transfer i pełna konserwacja malowideł i wypraw w sali narożnej I piętra - II etap prac

Jeleniów, pałac (XVI w., 1775. 1788 i 1850 r., XX w.): rekonstrukcja spalonego dachu oraz elewacji barokowego skrzydła pałacu

Sieroszów, pałac letni opatów henrykowskich (XVIII w.): kontynuacja odbudowy dachu pałacu

Osetno, pałac (XV / XVI w.): remont dachu - etap II - kontynuacja

Uniemyśl, kościół p.w. św. Mateusza (1748-49 r.): prace zabezpieczające ściany, gzymsy i sklepienie nawy głównej, wykonanie zadaszenia

Bogatynia, dom przysłupowy (1728 r.): rekonstrukcja budynku po powodzi i pożarze-wykonanie elewacji bocznych i deskowania, stolarki okiennej, podłóg i ścianek działowych oraz rekonstrukcja klatki schodowej

Stare Bogaczowice, Prepozytura Klasztoru Cysterskiego (XVII w.): wymiana pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi

Piotrowice Świdnickie, dwór renesansowy (XVI w.): instalacja przeciwpożarowa sygnalizacji pożarowej

Siedlisko, Zamek (XVII-XVIII w.): zabezpieczenie zachodniej części ruin skrzydła południowego (1611 r.) z reliktami gotyckiego założenia oraz skrzydła zachodniego (1741 r.), konserwacja portalu bramy wjazdowej (XVII w.)

Lubiechowa, pałac (XVIII w.): remont elewacji - kolejny etap prac

Ścibórz, pałac Heymanna (II poł. XVII w.): kontynuacja prac konserwatorskich - remont elewacji

Miejsce, Zameczek Myśliwski Książąt Oleśnickich (XVI/XVII w. na XIII w. fundamentach): odtworzenie podłóg - kolejny etap prac

Wojcieszów, kościół poewangelicki p.w. Piotra Jerzego Frasati (XVIII w.): wymiana pokrycia wschodnio-północnej części dachu wraz instalacją odgromową - III etap

Otmuchów, kościół p.w. św. Mikołaja i św. Franciszka Ksawerego (XVII w.): konserwacja ołtarza głównego z obrazem Michaela Willmanna - prace interwencyjne

Prusy, renesansowy pałac (pocz. XVI w.): kontynuacja prac związanych z zabezpieczeniem przed zniszczeniem murów i sklepień

Podgórki, Pałac (XVIII w.): wymiana dachu, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wzmocnienie konstrukcji ścian

Siciny, pocysterski pałac prepozyta (XVIII w.): remont dachu - etap II

Chełmsko Śląskie, budynek dawnej szkoły parafialnej (XVI w.) przy kościele p.w. św. Rodziny: konserwacja renesansowego sgraffita

Chojnów, Dom Kata (XV, XVI, XVII, XIX): kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich gotyckich sklepień, wraz z remontem renesansowej elewacji

Broniszów, budynek dawnej plebani (XVII przeb. XVIII w.): kontynuacja naprawy i wzmocnienia konstrukcyjnego fundamentów i murów fundamentowych - etap II

Brody, Pałac Bruhla (1680 r.): odbudowa stropów parteru pałacu - II etap

Biestrzykowice, pałac (poł. XVIII w. przeb. poł XIX w.): wzmocnienie konstrukcji budynku prętami typu Helibar, remont stropów i więźby dachowej oraz rekonstrukcja pokrycia dachu

Czernica, Pałac (XIV w.): ratunkowe prace remontowe stropu nad wejściem głównym do pałacu - decyzja PINB

Łękanów, dwór (1860 r.): ratunkowy remont dachu

Żagań, poaugustiański zespół klasztorny - spichlerz (XV-XVI-XVIII w.) oraz Konwikt (XV-XVII w.): remont więźby i dachu w celu uniknięcia katastrofy budowlanej

Dębowy Gaj, Dom o konstrukcji ryglowej (XVIII w.): zabezpieczenie i renowacja

Tomice, Pałac (I poł. XVIII w.): prace zabezpieczające konstrukcję i dach budynku oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Ścinawka Średnia, Zamek Kapitanowo (XV-XVI w.): roboty budowlane polegające na konserwacji i naprawie elewacji budynków niskich Zamku - etap II

Grodziec, zespół zamkowo–parkowy (XIV-XV w.): rekonstrukcja kamiennego muru oporowego okalającego zamek wraz ze schodami

Stolec, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Zuzanny (XIII w.): ratunkowe prace budowlane wzmocnienia posadowienia fundamentów

Bogatynia, dom przysłupowy (1836 r.): zabezpieczenie, renowacja, anastyloza, rekonstrukcja po powodzi i pożarze - etap III

Warmątowice Sienkiewiczowskie, Pałac - dwór otoczony fosą (XVII w.): remont dachu oraz wieży

Jędrzychów, zamek średniowieczny (1319 r. przekszt. XVIII w. w zbór ewangelicki): ratunkowe prace restauratorskie dachu zamku i wieży oraz prace zabezpieczające konstrukcję murów zamku

Leśna, Pałac Baworowo (XVIII w.): zabezpieczenie konstrukcji wraz z odtworzeniem stropów i klatki schodowej pałacu

Kamieniec Ząbkowicki, Dom Rządcy (XIX w.): prace ratownicze komina oraz przyległego kanału technicznego

Zastruże, barokowe wyposażenie Kaplicy Pałacowej p.w Wniebowzięcia NMP - ołtarz główny: konserwacja

Rysiowice, zauzoleum w zespole pałacowo-parkowym (XVIII/XIX w.): rekonstrukcja dachu, stolarki okiennej i drzwi

Rysiowice, neorenesansowy pałac (XIX w.): konserwatorski remont stolarki okiennej i drzwi wejściowych

Gaworzyce, pałac (XVII w.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w piwnicach

Lisie Kąty, renesansowo-neogotycki zespół dworski (XVI-XIX w.): prace ratunkowe murów dworu, odbudowa pokrycia dachowego oraz remont dachu wieży mieszkalnej

Grodziec, pałac (1718-1737 r.): kompleksowa rewitalizacja stolarki o kiennej i drzwiowej - etap III

Łąka Prudnicka, Pałac (XV przeb. XVI i XVII w.): remont konserwatorski i zabezpieczenia pałacu - skrzydło północne i wschodnie

Komorów, pałac (XVIII w.): remont dachu budynku zagrożonego katastrofą budowlaną

Świątniki, Pałac (XVIII w.): wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej

Pastuchów, dwór wraz z Wieżą Rycerską (XVI w.): wzmocnienie i stabilizacja konstrukcyjna ścian i więźby dachowej budynku dawnego dworu

Bogatynia, Dom przysłupowy (1850 r.): zabezpieczenie i renowacja po powodzi - etap I

Gorzanów, obiekt oficyny browarowej (XX w.): ratunkowy remont i uszczelnienie dachu i okien, stabilizacja konstrukcji poprzez zabezpieczenie rozchodzących się ścian, osuszanie murów oraz odnowienie elewacji

Piszkowice, pałac (II poł. XVII w. przeb. 1722 r.): wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby dachowej i przemurowaniem kominów

Henryków, oficyna zachodnia (wozownia) w zespole pocysterskim (XVI w.): remont dachu, konstrukcji i elewacji budynku

Jastrowiec, pałac (1650, 1709, 1735 r.): kapitalny remont dachu mansardowego wraz z naprawą konstrukcji lukarn

Budziwojów, pałac (XVII-XIX w.): remont dachu na budynku wraz z remontem wieży nad klatką schodową

Gierałcice, dwór (XVII w.): konserwacja i rekonstrukcja sgraffitowej elewacji i granitowych obramień okiennych wraz z XIX-wieczną nadbudową

Budziwojów, owczarnia będąca składnikiem kompleksu pałacowofolwarcznego (1850 r.): remont dachu

Lubań, Wieża Trynitarska (XIII w.): prace zabezpieczające

Bytom Odrzański, budynek byłego kościoła ewangelickiego (XVIII w.): prace remontowe, budowlane i zabezpieczające - etap I

Jastrowiec, pałac (1650, 1709 i 1735 r.): kapitalny remont elewacji wraz z naprawą i wymianą stolarki okiennej

Brody, oficyna pałacu Bruhla (1741 r.): renowacja elewacji oficyny północnej

Kliczków, balustrady tarasów i okładzin murów oporowych (1881- 1884 r.): konserwacja i rewitalizacja

Gorzanów, Palac - lewe skrzydlo (1573 r.): remont dachu, elewacji, wzmocnienie stropow

Duszniki-Zdrój, Muzeum Papiernictwa (XVII i XVIII w.): ochrona i zabezpieczenie kompleksu - impregnacja oraz zabezpieczenie środkami ogniochronnymi poszycia dachów z gontów - etap VII

Brzeg, ratusz (XIV-XVI w.): remont dachu, hełmu wieży zegarowej, instalacji elektrycznej i odgromowej - II etap 

źródło: mkidn.gov.pl 

Zestawienie daje pogląd na to, że przyznawanie funduszy na ratowanie zabytków przypomina rządowy program 500+. Środki nie trafiają do najbardziej potrzebujących, tylko do tych którzy potrafią najlepiej wypełnić dokumenty. Większość zabytków ginie ponieważ nie ma komu wysłać wniosków o dotacje. Dla niektórych może to oznaczać wyrok śmierci - trafiają się przypadki gdy po raz kolejny nie przyznano środków na budynki wymagające natychmiastowych prac ratunkowych.
 
Gdy jedni "malują trawę" i konserwują bez końca jedną ścianę, innym dach wali się na głowę.